2.10.2018

SKRYTÁ ŘEČ BAREV


SKRYTÁ ŘEČ BAREV přednáška v Měststkém domě kultury v Karviné, 17,00 hodin

Barvy hrají v našem životě významnější roli, než si umíme představit. Nestojí mimo naši realitu, ale jsou součástí vyššího celku.
 Ovlivňují všechny fáze našeho života a tyto vlivy se odrážejí v naší psychice i v našich fyzických tělech. Jsou jakousi hranicí mezi materiálním světem a duchovní přirozeností. Působí na nás a zpětně nám dávají informace o stavu naší duše. Jsme tedy tím, co si oblékáme. Novým pohledem na barvy můžeme lépe poznat sami sebe, uvědomit si programy, které jsme v průběhu života přijali za vlastní a pomocí uvědomění a pochopení principu, jak s nimi pracovat, tyto bloky a programy postupně odstranit. Neboť sebepoznání má léčivé účinky.

https://www.medk.cz/akce/skryta-rec-barev-3222#heading
zpět