OBJEVY V OBLASTI LÉČENÍ BARVAMIBarvy mají schopnost působit na naši psychiku, jak napsal německý básník, přírodovědec a politik J.W. Goethe, který se této problematice velmi seriózně věnoval ve svém díle.

V návaznosti na toto téma bych ráda zmínila významného českého vědce, anatoma a biologa Jan Evangelistu Purkyně, který se zasloužil o pokrok v mnoha oborech. Svými výzkumy a objevy doslova šokoval vědecký svět, a stal se také prvním vědcem na světě, který založil fyziologický ústav (1839) Mimo jiné popsal řadu jevů, které se týkají barevného vidění, z nichž mnohé byly po něm pojmenovány.

Na barevných objevech se významně podílel také byl německý astronom a konstruktér zrcadlových dalekohledů F. W. Herschel, který objevil infračervené záření. Zjistil, že různé vlnové délky vytvářejí různé teploty a červená je tedy se svými nejdelšími vlnami nejteplejší barvou. Zkoumal, co se stane, když člověk nechá barvu působit na své tělo a zjišťoval, jak buňky v lidském těle reagují na barevné vlnění, které je schopno dodat tělu sílu nebo ho harmonizovat.

V dnešní době je velmi propagována myšlenka tzv. waldorfských škol s alternativním výchovným programem, jejichž zakladatelem a propagátorem byl filosof, mystik a pedagog Dr. Rudolf Steiner. Ten se zabýval lidským potenciálem a centru jeho zájmu byly především děti, mládež a oblast výuky. Rozpracoval barevné schéma učeben, které přizpůsobil podle věku studentů. Ve walfdorfských školách se pracovalo na každém stupni vývoje dětí s jinými barvami, kdy jsou jasné a teplé barvy používány u mladších žáků a chladnější u starších žáků. Barvy považoval za účinný prostředek rozvoje spirituální stránky osobnosti.

Abych Vás příliš nezahltila informacemi, přidávám v tomto článku posledního lékaře, vědce a profesora Nielse Finsena, který pocházel s Islandu a za svou práci v oblasti barevného výzkumu, kdy se soustředil především na fyziologické účinky různých druhů světla, získal v roce 1903 Nobelovu cenu. Poprvé aplikoval u onemocnění lupus vulgaris léčbu pomocí koncentrovaného světla lampy. V roce 1896 založil v Kodani Ústav pro terapii světlem. V tomto ústavu se stal profesorem a byl dokonce povýšen do šlechtického stavu.

Počátkem dvacátého století se světelná terapie díky Nielsovi Finsenovi a dalších badatelů dostala do popředí zájmu.

Od té doby si lékařská věda uvědomila, že světlo a barvy pomáhají léčit kožní nemoci, popáleniny, různá zranění, regulovat krevní tlak a také ulevují od bolesti. Kromě toho Niels Finsen prokázal, že barevná chvění, která procházejí lidským tělem v něm, vyvolávají výrazné reakce. Řada pokusů prokázala, jak je to u vnímání barev u slepců. Niels Finsen se tím rovněž zabýval a přišel s tím, že když člověk vstoupí do červeně vymalované místnosti, jeho teplota a tlak se zvýší. Když vejde do pokoje modrého, klesnou. Takže se vyslovil, že nejde o žádné šarlatánské hrátky hrstky vyznavačů nadpřirozených jevů, ale o skutečné reakce organismu.

Přeji Vám příjemné čtení!
zpět