LÉČENÍ BARVAMIMilí přátelé,
svoje povídání o spektrálních barvách, které vrcholí fialovou, bych chtěla touto části ukončit posledním příspěvkem o léčení barvami a barevných výzkumech. Přidávám pár zajímavých fotografií, abyste získali přehled o tom, jaký mají barvy vliv na náš organismus. Nejen na naši psychiku, ale také na fyzické tělo.

Na sérii obrázku můžete vidět ukázku léčení kůže modrým světlem. Všimněte si, jak léčení postupuje a jak vypadá vysledek po letech. Na ruce nebo na obliceji není vidět stopa po zranění kůže.

Jedním z nejvýznamnějších průkopníků a vedoucí autoritou novodobé barevné terapie zvláště ve velké Británii, byl
Theo Gimbel (1920 - 2004).
Ve svém výzkumu navázal na starověké ezoterické nauky a mnoho předchůdců. Inspiraci našel především v poznatcích Rudolfa Steinera a Goetha a vytvořil vlastní barevnou terapii. K celoživotnímu zájmu o účinky barev přivedla Gimbela jeho vlastní zkušenost válečného zajatce v Rusku a později také práce učitele duševně postižených dětí. Je znám především díky své metodě diagnostiky páteře. Když byl mladý, zlomil si páteř a málem zůstal ochrnutý. Pomohl mu rodinný lékař, který rozhodl o tom, že misto vloženi do sadry má jen ležet v posteli a později lehce cvičit. Po mnoha letech zkoumání založil Gimbel akademii Hygeia College od Colour Therapy, která byla pojmenována po řecké bohyni zdraví.
K jeho přínosu patří propojení určitého elementu s konkrétní barvou a tvarem. Např. čtverec modré barvy má jinou energii a význam než modrý kruh nebo trojúhelník. Kromě toho probudil zájem o barevnou a světelnou terapii (rok 1970) a zavedl různé metody diagnostiky a terapie a soustředil pozornost na oblast léčby i prevence. Byl vlastně pokračovatelem Babittovy práce.

Gimbelova metoda léčení páteře spočívá v tom, že si každý pacient prohlédne své snímky páteře a podepíše je. Jeho podpis je naplněn jeho vlastní energii, kterou léčitel zachytí a každý obratel podrobí dotazování pomocí kyvadla. Zhodnotí nákres páteře a vybere vhodnou barvu k léčbě páteře. Gimbel vyvinul dvě vlastní terapeutické pomůcky, díky nimž vystavuje pacienty působení určitých barev a jejich doplňků na přesně odměřenou dobu. .

Indický vědec Dinsham P. Ghadiali (1837-1966), na počátku 20. století zjišťuje, že každý tělesný orgán může být stimulován nebo utlumen určitou barvou a tímto způsobem dochází k léčení. Léčba barvami probíhá přes auru a hlavně přes čakry, protože čakry mají důležitý vliv na fungování těla," takto to vysvětluje Richard Webster.
Tedy určitá oblast těla reaguje na jednotlivé barvy prostřednictvím čaker, energetických center těla. Na snímcích léčení ruky po opaření vidíme vliv působení modré barvy a úplné zahojení bez jizev.

Prof. dr. Max Luscher (1923 - 2017), byl psycholog a psychoterapeut, který je známý pro svůj výzkum a výuku v oblasti barev a jejich vliv na osobnost. Ve svých studiích zjistil, že barva na obalu výrobku přímo koresponduje s potřebou koupit daný produkt. Tím poukázal, že barva a psychika jsou spolu úzce spojené a také, že každá barva má schopnost vyvolat určitou reakci.
Hlavně je celosvětově uznávaný pro vynález barevného testu, který se i po něm nazývá. ( Luscherův test ) Představil ho na Mezinárodním psychologickém kongresu v Lausanne. Tento test vznikl na základě pětiletého výzkumu vnímání barev zdravými osobami a lidmi s psychickým onemocněním. Tento test pracuje s preferencemi barev, na jejichž základě je možné diagnostikovat základní charakteristiky osobnosti. Později byl vydán knižně a byl přeložen asi do třiceti jazyků.

Příště se podíváme na barvy, které leží mimo spektrum. Jsou to barvy jako černá, bílá, hnědá, šedá nebo růžová. Věřím, že Vám moje článečky pomáhají se lépe orientovat v barvách a lépe posoudit jejich význam a důležitost. Přeji Vám příjemné čtení!!!
zpět