Výstava pod názvem OBRAZY Dagmar ŠTEFKOVÉMilí přátelé,
přijměte pozvání výstavu akademické malířky DAGMAR ŠTEFKOVÉ pod názvem OBRAZY.
Slavnostní vernisáž se uskuteční 11. května 2022 v 17 hodin.
Setkat se osobně s autorem vystavených děl je příležitost dozvědět se více o pohnutkách, které jej vedly k tvorbě toho, či onoho díla. Studium, realizace a výzvy, které vyplňují život umělce může být inspirací pro ty, kteří se teprve rozhodují o své vlastní tvůrčí cestě,
zajímají se o umění pro svůj osobní rozvoj nebo mají zájem do uměleckého díla investovat.
Přijďte s námi prožít příjemný podvečer !
Za galerii Arteffact, Mgr. Greta Sartori

zpět