SEMINÁŘ: BARVY JAKO ZDROJ ENERGIE V NÁS A KOLEM NÁSUmíte si představit život bez barev? Určitě ne...barvy dělají náš život veselejším, ale taky příjemnějším. Do našeho života ale také přinášejí celou řadu informací o nás samých. Z jejich pozorování totiž můžeme do větší hloubky rozpoznat své psychické rozpoložení, úroveň duchovního vývoje, své silné a slabé stránky. Získané informace můžeme využít k posílení jednotlivých životních oblastí. Lidé, kteří pracují s barvami ve své profesi tak mohou barvy využívat nejen esteticky, ale také terapeuticky.
Nejde jen o barvy, které oblékáme, kterými se obklopujeme, ale také o barevnou skladbu jídla. 

Jak je možné, že barvy mají tak rozsáhlý jazyk? Je to proto, že jsou nositelkami energie. Více informací na toto téma se dozvíte na mém semináři 

na téma

BARVY JAKO ZDROJ ENERGIE V NÁS A KOLEM NÁS,
který se uskuteční v sobotu 14. ledna 2023 do 10 do 17 hodin v Ostravě.


Cena proty, kteří využívají barvy využívají ve své profesi                             bytoví designéři, pedagogové, terapeuti, v módním průmyslu, prodejci barev                                                                                 
      
                                                                                            

Aktuální cena                                                                         3300,- Kč

V ceně semináře je občerstvení, ovoce, nealkoholické nápoje...

Textový materiál k semináři, psací potřeby, složka, blok . účastníci obdrží certifikát o absolvování kurzu. 
Předpokládaný počet osob osob 6 - 10, individální práce s každým účastníkem, který si odnese nejen obecné, ale také osobní informace.  

Číslo účtu: FIOBANKA 2101891091/2010
Do kolonky poznámky prosím napište své
jméno a příjmení + název semináře
BARVY JAKO ZDROJ ENERGIE

Těším se na Vás !!!

Místo:  Impact HUB Ostrava
          Sokolská třída 1263/24, Ostrava 702 00
          kontaktní telefon
          Mgr. Greta Sartori
          604 388 768


zpět