Arteterapie

Je poměrně mladý, ale slibně se rozvíjející obor, rozšířený po celém světě. Opírá se o výtvarné projevy klientů jako o hlavní léčebný prostředek. Nejde při ní o vytvoření díla, které by bylo vysoce umělecky hodnotné, konečné, finančně oceněné či dokonalé, ale o samotný proces tvorby, prožitek z kreativního tvoření a vytvoření komunikačního mostu mezi klientem a terapeutem. Je to léčebná metoda, která analyzuje lidskou psychiku a mezilidské vztahy prostřednictvím výtvarného projevu. Tvorba umožňuje zhmotnit naše vnitřní rozpoložení a podívat se na něj jiným pohledem a s odstupem. 

Kdy může arteterapie pomoci?
. k hlubšímu sebepoznání a k osobnostnímu růstu
. k zmírnění úzkostí a překonávání strachu při psychických a psychosomatických potížích
. k harmonizaci osobnosti, ke zvýšení sebedůvěry, sebeúcty a získání sebevědomí 
. v případě řešení náročných životních situací jako je např. vyhoření, rozvod, změna bydlení
. jako relaxační technika a prostředek k získání nových výtvarných dovedností