Získat vnitřní klid a rovnováhu touží nepochybně každý z nás. Přejeme si vstupovat do nového dne s úsměvem, ale často se stává, že pod tlakem různých situací ztrácíme pevnou půdu pod nohama. Psychologické studie dokazují, že na nás mají vliv různé podvědomé vzpomínky, uložené hluboko v naší paměti a my mnohdy reagujeme jiným způsobem, než bychom si v tu chvíli přáli. Domnívám se, že nejzásadnější cestou ke štěstí a k získání kontroly nad těmito reakcemi je SEBEPOZNÁNÍ, které je důležitým předpokladem k tomu, abychom uzdravili své vnitřní prostředí. To, jak reagujeme na určité situace, co se nás dotýká, jak jsme, či nejsme vnímaví na své okolí a na sebe, jak využíváme své schopnosti, koho a jaké situace si do života přitahujeme, je výsledkem našeho vlastního myšlení pod vlivem předchozích zkušeností. Existuje řada cest, jak získat vnitřní klid a jednou z nich je možnost vrátit se k těmto vzpomínkám. Jednou z metod, která tyto vzpomínky dokáže vynést na světlo je terapeutická kresba.

Základem mojí vize o harmonizaci života je hlubší vnímavost k barvám a jejich symbolice. Proč? Barvy jsou nositelkami energie, protože vznikají ve světle, jehož zdrojem je Slunce. Proto na nás mají zásadní vliv. Všímejme si jen, jaké pocity ve vás jednotlivé barvy vyvolávají. Jsou to pocity radosti, klidu nebo na vás některé působí těžce, až depresivně...? Konkrétně v arteterapii kromě tvarů, umístění na podkladové ploše nebo velikost předmětů hrají právě barvy významnou roli. Na první pohled totiž z kresby poznáme nejen náladu autora, ale onu energii, kterou do obrazu vložil. Pro hlubší analýzu vnitřního prostředí k níž využívám právě terapeutickou kresbu, využívám také numerologii. Základem pro tento rozbor je analýza data narození a vliv jména a příjmení na osobnost člověka. Po odstranění některých blokací a vzpomínek, které mohou klienta brzdit v jeho životě, přistupuji ke KOUČOVACÍM TECHNIKÁM. Inspirující je pro mne propojení umění a terapie v tvořivých kurzech a WORKSHOPECH. ( jednotlivé výtvarné techniky, které nabízím, si můžete prohlédnout v sekci Kdo jsem )  


Jestli existuje víra, která hory přenáší, je to víra ve vlastní sílu.
Marie von Ebnerová - Eschenbachová
foto

Paní Greta je pro mne výjimečná žena. Nejen tím, že je to krásná žena a silná osobnost, ale také tím, jak dokáže provazovat a vzájemně obohacovat své dary a talenty. Tam, kde někdo končí, ona začíná...synergie její malby, textilní tvorby a znalostí z oblasti barevné psychologie, astrologie a numerologie dává vznikat zajímavým dílům a přístupům. Spolupracovat s paní Gretou je pro mne velká čest.


Bc. Jana Vašutová DiS., business kouč, lektor, mentor, mediátor, facilitátor, Ostrava.