Získat vnitřní klid a rovnováhu touží nepochybně každý z nás. Přejeme si vstupovat do nového dne s úsměvem, ale často se stává, že pod tlakem různých situací ztrácíme pevnou půdu pod nohama. Psychologické studie dokazují, že na nás mají vliv různé podvědomé vzpomínky, uložené hluboko v naší paměti a my mnohdy reagujeme jiným způsobem, než bychom si v tu chvíli přáli. Domnívám se, že nejzásadnější cestou ke štěstí a k získání kontroly nad těmito reakcemi je SEBEPOZNÁNÍ, které je důležitým předpokladem k tomu, abychom uzdravili své vnitřní prostředí. To, jak reagujeme na určité situace, co se nás dotýká, jak jsme, či nejsme vnímaví na své okolí a na sebe, jak využíváme své schopnosti, koho a jaké situace si do života přitahujeme, to všechno je výsledkem našeho vlastního myšlení pod vlivem předchozích zkušeností. Existuje řada cest, jak získat vnitřní klid a jednou z nich je možnost vrátit se k těmto vzpomínkám. Jednou z metod, která tyto vzpomínky dokáže vynést na světlo, je ARTETERAPIE. 

Základem mojí vize o harmonizaci života je také hlubší vnímavost k barvám a jejich symbolice. Proč? Protože barvy jsou nositelkami energie. Vznikají ve světle, jehož zdrojem je  Slunce, a proto na nás mají zásadní vliv. Všímejme si jen, jak na nás jednotlivé barevné odstíny působí. Některé v nás vyvolávají pocity radosti, jiné vyzařují klid a další jsou těžké a působí až depresivně. Například v arteterapii kromě tvarů, barev, umístění na podkladové ploše nebo velikosti předmětů, hrají právě barvy významnou roli. Na první pohled totiž z kresby poznáme nejen náladu autora, ale onu energii, kterou do obrazu vložil. Pro hlubší analýzu vnitřního prostředí k níž využívám arteterapii, spojuji právě poznatky z psychologie barev a numerologie. Základem pro tuto analýzu je datum narození. Teprve po uzdravení vnitiřího prostředí, nějakého bloku nebo vzpomínky, která klienta brzdí, přistupuji ke KOUČOVACÍM TECHNIKÁM. Inspirující je pro mne propojení umění a terapie v tvořivých kurzech a WORKSHOPECH. ( jednotlivé výtvarné techniky, které nabízím, si můžete prohlédnout v sekci Kdo jsem )  


Jestli existuje víra, která hory přenáší, je to víra ve vlastní sílu.
Marie von Ebnerová - Eschenbachová
foto

Moc děkuji za dnešní konzultaci, je to skvělý pocit když dokážete v člověku odhalit co jej blokuje a taky poradíte, jak s tím pracovat. Skvělé je propojení koučinku, arteterapie a numerologie. Máte úžasný přehled. Už se těším na další setkání, které jistě zase bude motivujicí a příjemné. Děkuji


David Ševčík, manager ve firmě IKEA Ostrava